تلفن تماس : -

خدمات شهری

• مأموریت ها و وظایف معاونت خدمات شهری را به طور کلی میتوان به دو دسته عمده به شرح زیر تقسیم نمود • تشخيص و تعيين نيازهاي شهر مهدیشهر در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي شهرداري مهدیشهر درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌مهدیشهر. ت ابلاغ برنامه‌ها و سياست هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي. • مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد. • بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.


محمدعلی احمدی
معاونت خدمات شهری
رزومه

سوابق علمی

·        تحصیلات کارشناسی در رشته کارشناس مهندسی تولیدات گیاهی در زراعت از دانشگاه صنعتی شاهرود

سوابق اجرایی و مدیریتی

·        کارشناس فضای سبز شهرداری سمنان

·        مدیر واحد خدمات شهری منطقه ۲ شهرداری سمنان

·        رئیس دفتر شورای اسلامی شهر سمنان

·        سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری سمنان

·        سرپرست اداره مطالعات و برنامه‌ریزی فنی و کنترل حمل و نقل شهری سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان

·        رئیس اداره فضای سبز و زیباسازی شهرداری منطقه یک سمنان

·        رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان

·        رئیس اداره خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ سمنان

·        دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان

·        دبیر کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان

·        دبیر کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سمنان

سوابق پژوهشی و مقالات

·        تطبیق ساخت و ساز شهری با اقلیم در محدوده آسایش حرارتی نمونه موردی شهر قوچان

نقش آب در توسعه فضای سبز شهری نمونه موردی شهر سمنان

شرح وظایف

-