آقای علی اکبر معصومیان
خزانه دار و رییس کمیسیون سرمایه گزاری شورا
سوابق علمی
 • تحصیلات کارشناسی در رشته علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور واحد دامغان
سوابق اجرایی و مدیریتی
 • خدمت در اداره آموزش و پرورش سمنان و مهدی‌شهر در مقاطع راهنمایی و متوسطه
 • نماینده انجمن اولیا و مربیان مهدیشهر در استان
 • عضو هیئت مدیره رئیس و نایب رئیس شرکت فرش دستبافت مهدیشهر
 • عضو هیئت امنا هیئت قاسم ابن الحسن (ع) مهدیشهر
 • عضو کارگروه هم اندیشی بسیج عشایری شهرستان
 • مسئول کمیته برگزاری جشنواره عشایر ایل سنگسری
 • عضو کارگروه فرش خود رنگ انجمن توسعه و آبادانی شهرستان مهدیشهر
 • رئیس هیئت امنا آرامستان فردوس مهدیشهر
 • پژوهشگر و محقق تمدن عشایر ایل سنگسری
 • فعال اجتماعی و نماینده مردمی در پیگیری های متعدد مطالبات همشهریان در موضوعات مختلف همچون عشایری شهری، اجتماعی، فرهنگی