آقای حسین عرب
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا
سوابق علمی
  • تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزش و تندرستی
سوابق اجرایی و مدیریتی
  • خدمت در نیروهای انقلابی و جهادی
  • خدمت در معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان
  • همکاری با شهرداران مهدیشهر جهت رفع مشکلات عمرانی در زمان خدمت در دستگاههای دولتی
  • مدیرعامل باشگاه مقاومت در استان سمنان