آقای حبیب الله اقیان
ریاست محترم شورای شهر
سوابق اجرایی و مدیریتی
  • فرمانده سپاه شهرستان مهدیشهر
  • مسئول امور خودکفایی و مسئول دفتر فرمانده سپاه استان سمنان
  • جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان سمنان
  • مدیرعامل شرکت فدک و عضو هیئت مدیره شرکت های فلق ،دامی شط و بهار شباب
  • موسس و رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قائم آل محمد استان سمنان