تلفن تماس

معاونت خدمات شهری

• مأموریت ها و وظایف معاونت خدمات شهری را به طور کلی میتوان به دو دسته عمده به شرح زیر تقسیم نمود • تشخيص و تعيين نيازهاي شهر مهدیشهر در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي شهرداري مهدیشهر درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌مهدیشهر. ت ابلاغ برنامه‌ها و سياست هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي. • مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد. • بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.


آقای محمد علی احمدی
معاونت خدمات شهری
سوابق علمی
 • تحصیلات کارشناسی در رشته کارشناس مهندسی تولیدات گیاهی در زراعت از دانشگاه صنعتی شاهرود
سوابق اجرایی و مدیریتی
 • کارشناس فضای سبز شهرداری سمنان
 • مدیر واحد خدمات شهری منطقه ۲ شهرداری سمنان
 • رئیس دفتر شورای اسلامی شهر سمنان
 • سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری سمنان
 • سرپرست اداره مطالعات و برنامه‌ریزی فنی و کنترل حمل و نقل شهری سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان
 • رئیس اداره فضای سبز و زیباسازی شهرداری منطقه یک سمنان
 • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان
 • رئیس اداره خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ سمنان
 • دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان
 • دبیر کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان
 • دبیر کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سمنان
سوابق پژوهشی و مقالات
 • تطبیق ساخت و ساز شهری با اقلیم در محدوده آسایش حرارتی نمونه موردی شهر قوچان
 • نقش آب در توسعه فضای سبز شهری نمونه موردی شهر سمنان