تلفن تماس

معاونت عمران و بازآفرینی شهری

• معاونت فنی و عمرانی شهرداری مهدیشهر یکی از بازوهای اصلی شهرداری مهدیشهر بشمار می آید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند. • البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر مهدیشهر را نيز افزود.


آقای علی کسائیان
معاونت شهرسازی و معماری
سوابق علمی
  • تحصیلات کارشناسی رشته مهندسی عمران- سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سوابق اجرایی و مدیریتی
  • سرپرست معاونت شهرداری مهدیشهر
  • عضو ستاد بحران شهرداری مهدیشهر
  • سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری مهدیشهر