عملیات نصب چمن مصنوعی در لچکی شهرک فاطمیه

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر عملیات نصب چمن مصنوعی در لچکی شهرک فاطمیه توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد