عملیات رنگ آمیزی و تجهیز سوئیت های دربند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر عملیات رنگ آمیزی و تجهیز سوئیت های منطقه گردشگری دربند  توسط عوامل شهرداری مهدیشهر در حال اجراء می باشد