اتمام حفاری اصلاح شبکه برق جهت اجرای پل هوایی بلوار نماز

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر اتمام حفاری اصلاح شبکه برق جهت اجرای پل هوایی بلوار نماز توسط پرسنل شهرداری توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد.