گچریزی و کاتر زنی جهت ایجاد لچکی و فضای امن میدان امام رضا (ع)

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر عملیات گچریزی وکاتر زنی جهت ایجاد لچکی و فضای امن میدان امام رضا(ع)توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد .