خاکبرداری ،بارگیری،حمل تخلیه مخلوط سایت نهضت ملی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر تداوم عملیات عمرانی در بوستان مهر شهرک شهدا توسط عوامل شهرداری مهدیشهر در حال اجرا می باشد.