شهردار مهدیشهر خبر داد: آماده سازی ۱۰ پروژه شهری برای افتتاح همزمان با هفته دولت

شهردار مهدیشهر خبر داد
آرامستان مهدیشهر به خارج از شهر منتقل می شود

شهردار مهدی شهر گفت: همزمان با هفته دولت ۱۰پروژه عمرانی در مهدیشهر با اعتباری بالغ بر۳۸۰میلیارد ریال افتتاح و موردبهره برداری قرار خواهد گرفت