اجرای المان حاج قاسم در ابتدای بلوار سردار سلیمانی

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر اجرای المان حاج قاسم در ابتدای بلوار سردار سلیمانی توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد.