شوراها، حکومت مشارکتی تعامل‌گرا هستند

📌سیدمرتضی متولیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی ایران در دهه‌های اخیر شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است که اعضای این نهاد با رأی مردم تعیین می‌شوند، اظهار کرد: در همین راستا با انتخاب شوراها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور به آن‌ها، با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شده است. 🔺وی با بیان اینکه مدیریت شهری زمانی می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد که در چارچوب سیاست‌های شهری صحیح و برنامه‌ریزی شده حرکت کند، افزود: یکی از ویژگی‌های سیاست شهری خوب، مشارکتی بودن آن است، یعنی جایگاهی که گروه‌های مختلف شهروندان در تدوین، اجرا و ارزیابی آن نقش داشته باشند. 🔹رئیس شورای اسلامی شهرستان مهدیشهر ادامه داد: در ایران تنها نهاد محلی مشارکتی که توان تأثیر بر سیاست‌گذاری شهری را دارد، شورای اسلامی شهر است و بر اساس این مشارکت‌ها می‌توان به تفاوت نظام متمرکز و غیرمتمرکز در مدیریت پی برد. 🔹وی خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی یک نهاد و پارلمان محلی هستند که از متن قانون و بطن جامعه شکل گرفته‌اند و به نوعی حکومت مردم بر مردم و حکومت مشارکتی تعامل‌گرا به‌شمار می‌آیند که در متن قانون جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالایی برخوردار هستند. 🔻متولیان گفت: نقش مثبت شورا می‌تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه‌ها، رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی اکثر شهروندان شود.