نشست شهردار و اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

نشست شهردار و اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار