شهردار مهدیشهر خبر داد : آرامستان مهدیشهر به خارج از شهر منتقل می‌شود

شهردار مهدیشهر خبر داد 

آرامستان مهدیشهر به خارج از شهر منتقل می‌شود

همزمان با هفته دولت ۱۰پروژه عمرانی در مهدیشهر با اعتباری بالغ بر۳۸۰میلیارد ریال افتتاح و موردبهره برداری قرار خواهد گرفت

فاز اول کنار گذر چیک چیک لوبار با اعتباری بالغ بر ۲۰۰میلیارد ریال و دو بوستان در مسکن مهر مهدیشهر با اعتباری بالغ بر ۴۳میلیارد افتتاح خواهد شد

همزمان با هفته دولت پل هوایی میدان نماز مهدیشهر با اعتباری بالغ بر ۳۰میلیارد ریال افتتاح و همچنین بازپیرایی میادین نماز و جمهوری نیز انجام خواهد شد

نهضت آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌های شهر مهدیشهر در دوره مدیریت شهری جدید،طی روز‌های گذشته بخشی از معابر و خیابان‌های سطح شهر با اعتباری بالغ بر ۶۵میلیارد آسفالت گردید