عملیات پی کنی برای اجرای جداول سطح شهر

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر عملیات پی کنی برای اجرای جداول خیابان بوعلی وحکیم وپارک بام لند توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد.