تشکر از طایفه های ارجمندی که ما را همراهی کردند

 طایفه های پارسا،جباریان،پیراسته،مستخدمین،فتاحی،ساقیان،پورهاشمی،روشن،مستخدمین حسینی و نسب ناظر که برای مشارکت در جشنواره اعلام آمادگی کردند
به استحضار میرساند نخستین جلسه در روز دوشنبه ششم شهریور ماه برگزار خواهد شد که مکان و زمان به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید