نصب صفحه پلیت وبتن ریزی برای استخر جاده سلامت

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر نصب صفحه پلیت و بتن ریزی برای استخر جاده سلامت توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد.