نصب تصاویر شهدای والا مقام منطقه طالب آباد در بلوار کشاورز

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهرعملیات طراحی ،چاپ و نصب تصاویر شهدا در منطقه طالب آباد بلوار کشاورز نوسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد