عملیات اجرای سنگ فرش منطقه گردشگری دشت مرکزی

🔹به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر عملیات اجرای سنگ فرش منطقه گردشگری دشت مرکزی توسط عوامل شهرداری مهدیشهر انجام شد.