اجرای جداول پارک شهید سلطانیان شهرک شهدا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدیشهر اجرای جداول  پارک شهید سلطانیان شهرک شهدا  توسط عوامل شهرداری مهدیشهر در حال اجرا می باشد.