اخبار شهرداری در مطبوعات و خبرگزاری ها/روزنامه جمهوری اسلامی

معاون فرهنگی ، گردشگری و ارتباطات شهرداری مهدیشهر معرفی شد

روزنامه جمهوری اسلامی روز سه شنبه مورخ ۱۷مرداد ۱۴۰۲