چشمه گل رودبار

چشمه گل رودبار در ۴ کیلومتری جنوب غربی شهر مهدی‌شهر قرار دارد که یکی از منابع مهم آب استان سمنان به‌شمار می‌آید. این چشمه از ارتفاعات منطقه‌ای به نام گل رودبار در غرب مهدیشهر از سنگ‌های آهکی گل رودبار در ارتفاع تقریبی ۱۵۴۵ متر از سطح دریا سرچشمه گرفته و در جهت جنوب سرازیر می‌شود و پس از طی مسافتی در حدود ۱۴ کیلومتر و عبور از درجزین به آبپخش (مقسم) می‌رسد و از آنجا برای استفاده در شهر سمنان تقسیم می‌شود.