رابند مهدیشهر

در جنوب شرقی مهدیشهر منطقه بکر با فضای سرسبز با آبشار طبیعی قرار دارد که آب از ارتفاع حدود 6 متری به سمت پایین می ریزد که منظره زیبا و دیدنی را ایجاد نموده است.