راه های ارتباطی با ما


آدرس : مهدیشهر ، میدان ورزش بلوار کارگر ، شهرداری مهدیشهر
دفتر شهردار
شماره تماس : 33643071-023
شماره داخلی : 42 - 47
بایگانی
شماره تماس : 33643071-023
داخلی : 106

معاونت ها
شماره تماس : 33643071-023
داخلی : 305
حسابداری
شماره تماس : 33643071-023
داخلی : 309

همچنین می توانید با استفاده از فرم زیر نسبت به ارسال پیام خود اقدام فرمایید