فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1403/03/26
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  
   نظر دهی شهردار :
  
  ارسال


    6.1.7.0
    گروه دورانV6.1.7.0