1403/04/23
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز ، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکر آدرس دقیق اعلام
  فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
  دسته بندي    
  موضوع    
  آدرس دقیق محل وقوع مشکل    
  نوع کاربر    
  نام    نام خانوادگي  
  تلفن ثابت    تلفن همراه  
  پست الکترونیک    آدرس  
  فایل پیوست:  
    
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0