شهرستان مهدی شهر یکی از شهرستان های استان سمنان است که در شمال غرب این استان واقع شده است و با دو استان مازندران و تهران مرز مشترک دارد.

برطبق نوشته های کهن مهدی شهر (سنگسر) از نظر جغرافیایی و تاریخی در ردیف شهرهای باستانی البرز کوه مازندران ثبت شده است.این  شهرستان بین 53 درجه و 19 دقیقه و 8 ثانیه تا 53 درجه و 29 دقیقه و 8 ثانیه طول شرقی و 35 درجه و 41 دقیقه و 5 ثانیه تا 35 درجه و 45 دقیقه و 55 ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است.اختلاف مرز شمالی و جنوبی به حدود 4 دقیقه و بین مرز شرقی و غربی به حدود 10 دقیقه می رسد. ضمناً اختلاف ساعت مرکز شهرستان مهدی شهر(سنگسر) با تهران حدود 7 دقیقه و 40 ثانیه می باشد.

شهرستان مهدی شهر از شمال به شهرستان ساری از غرب به شهرستان های قائم شهر و سوادکوه (استان مازندران) از غرب به شهرستان فیروزکوه(استان تهران) از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان سمنان از جنوب غربی به شهرستان سرخه و از شرق و شمال شرق به دامغان محدود می گردد.

این شهرستان 1958 کیلومتر مربع مساحت دارد که شامل کوه، دشت، جنگل است و حدود 2/2 درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است که بخش عمده آن در ناحیه کوهستانی البرز قرار دارد.

فاصله مهدی شهر (مرکز شهرستان) تا سمنان 15 تا شهمیرزاد 6 و تا ساری 176 کیلومتر است.

منبع: کتاب تاریخ و جغرافیای جامع شهرستان مهدیشهر   نوشته فرهاد صحابی فرد سنگسری


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0