• شنبه, 23 تير 1403
  • EN

غار دربند مهدیشهر

غار دربند مهدیشهر با 140 میلیون سال عمر دومین غار آهکی بزرگ در ایران است

 این غار در فاصله دو کیلومتری شمال غربی شهر مهدیشهر و در قسمت میانی رشته کوهی البرز قرار گرفته و دهانه غار در کمرکنش کوه زیبا و برافراشته ای در دره سرسبز دربند مهدیشهر جای گشوده است. شهرداری مهدیشهر در سالهای اخیر اجرای سیستم تامین روشنایی و احداث امکان دسترسی آسان به غار و تماشای مناظر شگفت انگیز را مهیا نموده است. پس از عبور از دهانه دالانی به طول 24 و عرض 3 متر که در انتها ارتفاع آن کاهش می باد به تالابی میرسیم بیضی شکل به طول 91 متر و عرض 36 متر که بلندترین نقطه سقف آن به 20 متر میرسد ستون آهکی با نظم و آرامش خاصی با دیواره های مواج یادآور شمع های بزرگ در حال سوختن است که در تمام گوشه و کنار غار پراکنده است. ستون های بزرگ اسیتلاکتینت و استلاگمیت و دیواره های آهکی و گل کلمی و خرده سنگ های آهکی با اشیکال مدورو منظم فراوان در طرح های مختلف کوچک و بزرگ هر بیننده را متحیر و ساعت ها غرق در تماشا و تفکر میکند. قطر ستون های آهکی استلاگمیتی متفاوت است. بعضی از آنها به 3 متر میرسد و ارتفاع آن نیز متغیر است. بلندترین آنها به 15 متر میرسد. در بخش انتهای غار ، حوضچه ای است با 12 متر وسعت که عمق زیادی ندارد آثار بدست آمده از این غار متعلق به قرن پنجم هجری و مستندترین آنها سکه طلایی است با خط کوفی به اواخر سلجوقیان و اوایل حمله مغول می باشد

  

  

  

  

   

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0