اطلاعات تماس

آدرس : مهدیشهر - میدان ورزش - بلوار کارگر - شهرداری مهدیشهر

شماره تماس : 3-02333643071 

  • دفتر شهردار- شماره داخلی : 42 - 47
  • خدمات شهری- شماره داخلی : 206
  • شهرسازی- شماره داخلی : 208
  • عمران- شماره داخلی : 303 
  • حسابداری- شماره داخلی : 309  
  • روابط عمومی-شماره داخلی : 305 
  • آدرس ایمیل: info@mahdishahr.ir  

  

           


  Field36675
  Field36678
  
  Field36684
  
  Field36690
  
  Field36696
  
  Field36702
  
  Field36708
  
  Field36714
  
  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0