علیرضا شربتدار
شهردار

رزومه

متولد ۱۶ /۵/ ۱۳۶۶

سوابق علمی و آموزشی

 • تحصیلات کارشناسی در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تهران
 • تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه از دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی و مقالات

 • روند شکل‌گیری و توسعه شهر سمنان با محوریت آب- نشریه کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
 • مقایسه انواع مدلهای آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان توربولانسی -نشریه کنفرانس بین المللی مردم معماری مهندسی عمرانی و شهر
 • ارائه رابطه ای جهت محاسبه ظرفیت برش اصطکاکی- نشریه کنفرانس بین المللی مردم معماری مهندسی عمران و شهر
 • ارزیابی فرایند تخمین خسارت برای طرح لرزه ای سازه ها در روش طراحی بر اساس عملکرد - نشریه کنفرانس بین المللی مردم معماری مهندسی عمران و شهر
 • به کارگیری بتن خود متراکم به عنوان مصالح نوین در پروژه های عمران شهری -ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
 • استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در اولویت‌بندی طرح‌های مقاوم‌سازی - چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری
 • بررسی تاثیر پوزولان زئولیت بر بتن خود تراکم کم سیمان- دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و مدیریت بحران
 • بررسی خصوصیات قطعه بندی کاربری های شهری در آسیب پذیری هنگام وقوع زلزله- پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و مدیریت بحران
 • مطالعه تاریخچه پیدایش و روند توسعه و شکل گیری بافت فرسوده شهر سمنان -چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و مدیریت بحران

سوابق اجرایی و مدیریتی

 • عضو کمیسیون هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری سمنان
 • عضو شورای سازمان و رئیس هیئت مدیره سازمان حمل و نقل
 • رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین شهرستان مهدیشهر
 • سرپرست شهرداری سمنان
 • معاونت توسعه و مدیریت و منابع شهرداری سمنان
 • رئیس اداره قرارداد ها و پیمان شهرداری سمنان
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته عمران
 • عضو کمیته مقاوم سازی نظام مهندسی استان سمنان

مهندس علیرضا شربتدار شهردار شهرداری مهدیشهر


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0