یك كارخانه پر از ایده های نو و زیبا در زاهدان
شهردار مهدیشهر به همراه مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری زاهدان از کارخانه نوآوری زاهدان بازدید کردند.

🔸یکی از واحد‌های دانش بنیان مستقر در این کارخانه شرکت سوزن دوزی سوچن بود که موفقیت های زیادی در زمینه تولید محصولات سوزن دوزی کسب کرده و در صادرات محصولات متنوع خود نیز. بسیار موفق است.

🔹این شرکت سود حاصل از فروش محصولات خود را صرف آمورش و توانمندی بانوان در زمینه این هنر اصیل میکند.

🔸فائقه راغی مدیر اجرائی شرکت سوزن دوزی سوچن گفت:بسیار خوشحالم که هنر نفیس سوزن دوزی اینقدر گسترش پیدا کرده و حالا علاوه بر ایرانشهر ،مهدیشهر هم به عنوان شهر ملی سوزن دوزی معرفی شده است.

🔹راغی هنر سوزن دوزی را سخت اما نفیس نامید و افزود:در ابتدای راه چالش های فراوانی برای تولید محصول،طراحی،ترکیب رنگ،نحوه ارائه محصول و پیدا کردن بانوان سوزن دوز داشتیم اما سختی ها بعد از مدتی به پایان می‌رسد و خروجی و ثمره بسیار خوبی حاصل خواهد شد.

🔸وی از بانوان سوزن دوز سنگسری خواست تا در مسیر تولید محصولات کوتاه نیامده و ثابت قدم باشند و محصولاتی با بسته بندی خاص و اصیل و دارای شناسنامه تولید کنند و در شناسنامه نحوه نگهداری از محصول زیبای سوزن دوزی خود را هم ذکر کنند.

🔹راغی اظهار داشت:ما آمادگی کامل داریم که تجربیات خود در زمینه سوزن دوزی را به بانوان خوب شهر ملی سوزن دوزی سنگسر منتقل کرده و خواهرخوانده های خوب و موثری برای هم باشیم.

🔶 ایتا : https://eitaa.com/mahdishahr_ir

🔷  تلگرام : https://t.me/mahdishahr_ira

🆔  اینستاگرام https://instagram.com/mahdishahr_ira?utm_source=qr&igshid=OGU0MmVlOWVjOQ%3D%3D :

photo_2024-07-07_06-09-28.jpg photo_2024-07-07_06-09-36.jpg 

photo_2024-07-07_06-09-24.jpg photo_2024-07-07_06-09-38.jpg

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0